آدرس: شهریار ، مقابل خادم آباد ، شهرک بابا سلمان ، خیابان شهید کلهر ، صنایع تهران پلاستیک (برادران آشتیانی)

تلفن دفتر:

۰۲۱-۶۵۷۳۳۶۴۰
۰۲۱-۶۵۷۳۳۸۱۲
۰۲۱-۶۵۷۳۳۲۲۱

فکس:

۰۲۱-۶۵۷۳۴۸۲۰

کارخانه:

۰۲۱-۶۵۷۳۳۹۶۶

همراه:

۰۹۱۲۱۶۷۱۳۹۵
۰۹۱۲۱۶۷۱۵۹۱

تلگرام:۰۹۳۵۷۳۰۷۳۰۲