آدرس:تهران بزرگراه فتح جاده  شهریار ، مقابل خادم آباد ، شهرک بابا سلمان ، بلوار شهید کلهر

پلاک ۲۴ صنایع تهران پلاستیک

تلفن دفتر:

۰۲۱-۶۵۷۳۴۴۵۱
فکس:

۰۲۱-۶۵۷۳۴۸۲۰

کارخانه:

۰۲۱۶۵۷۳۴۴۵۱

همراه:

۰۹۱۲۱۶۷۱۳۹۵

۰۹۱۲۱۶۷۱۵۹۱

تلگرام:۰۹۳۹۴۴۳۳۵۴۵